Η απόρριψη άδειων μελανοδοχείων στον κάδο αστικών απορριμμάτων είναι άλλη μία λάθος πρακτική. Τα υπολείμματα μελάνης που παραμένουν στο δοχείο είναι ιδιαίτερα βλαβερά και περιέχουν επικίνδυνα και τοξικά στοιχεία (π.χ. Κάδμιο) που με τη διάθεση τους σε χώρους ταφής μπορούν να περάσουν στον υδροφόρο ορίζοντα προκαλώντας περιβαλλοντική ζημιά. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ενιαίος κρατικός φορέας για τη συλλογή άδειων μελανοδοχείων. Όμως, αφενός οι επιχειρήσεις που κατασκευάζουν εκτυπωτές, φωτοτυπικά, ή αναλώσιμα έχουν δικά τους προγράμματα συλλογής άδειων μελανοδοχείων, αφετέρου, δραστηριοποιούνται στην αγορά ιδιώτες που αναλαμβάνουν να ξαναγεμίσουν άδεια μελανοδοχεία.

 

 

  

H NRG Copy περισυλλέγει άδεια τόνερ τα οποία παραδίδονται για ανακύκλωση στις αρμόδιες εταιρείες, ή αναγομώνονται από την ίδια την NRG Copy. Έτσι, εξασφαλίζεται η σωστή διαχείριση του υλικού και η προστασία του περιβάλλοντος.

  • ΤΕΣΤ
  • ΤΕΣΤ
  1. ΤΕΣΤ
  2. ΤΕΣΤ