Αρχική

 

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

1

  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ELBOX (ΕΑΦΔΣΣ)
    Η ΕΑΦΔΣΣ ELBOX υποστηρίζεται τεχνικά από βιβλιοθήκη DLL που διατίθεται σε Software Developers για την εύκολη ενσωμάτωση των λειτουργιών σήμανσης σε οποιαδήποτε εφαρμογή. Διατίθεται επίσης πλήρης Driver για Windows 7/8/10 ο οποίος διαχειρίζεται όλες τις λειτουργίες υπογραφής, τήρησης αρχείων a, b και c, επικοινωνίας με τον Tax Server και συγχρονισμού της ώρας της συσκευής με την ώρα του Server.

1